Drukuj

O projekcie

 

 

 

Projekt "Nauczyciel - kreator szkolnego sukcesu" realizowany jest w ramach działania 9.4 "Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty" Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji, kompetencji metodycznych i merytorycznych oraz wzrost motywacji do pracy wśród nauczycieli pracujących lub zamieszkujących na terenie powiatu pilskiego, złotowskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego i chodzieskiego.

W projekcie mogą wziąć udział nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz  placówek oświatowych zamieszkujący na terenach wiejskich, miejsko-wiejskich i w miastach liczących do 25 tys. mieszkańców, którzy są:

  •  nauczycielami przedmiotów zawodowych

lub

  • nauczycielami zatrudnionymi w szkołach na obszarach wiejskich

lub

  • nauczycielami zatrudnionymi na terenie  miejskim/miejsko-wiejskim/w miejscowości do 25 tysięcy mieszkańców

 

Czas trwania projektu: 31.03.2013 - 30.04.2015

W ramach projektu odbywają się weekendowe warsztaty dla nauczycieli. Uczestnicy mogą ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu PKP/PKS/samochodem osobowym.

Na warsztatach zapewniamy catering.

Rekrutacja przebiega w sposób ciągły.